RSS Kanaly Facebook Academia Twitter Academia Google Plus Academia

Získaná ocenění a nominace

Magnesia Litera

2017

Litera za naučnou literaturu: Petr Roubal: Československé spartakiády

2016

Litera pro objev roku: Blanka Jedličková: Ženy na rozcestí

2015

Litera za nakladatelský čin: Eva Semotanová, Jiří Cajthaml (a kol.): Akademický atlas českých dějin

2014

Magnesia Litera Kniha roku: Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou

Litera za literaturu faktu: Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou

Litera za překladovou literaturu: Robert Svoboda za překlad knihy Harmonia caelestis

2012

Litera za literaturu faktu: Jiří Knapík, Martin Franc a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967

Litera za nakladatelský čin: Alexandr Solženicyn: Souostroví Gulag

Litera pro objev roku: Štěpán Hulík: Kinematografie zapomnění

2011

Litera za literaturu faktu: Vladimír Papoušek a kol. - Dějiny nové moderny

2010

Litera za literaturu faktu: Ivan Klíma - Moje šílené století

2009

Litera za překladovou knihu: Sándor Márai - Deníky I., II.

Litera za přínos české literatuře: Vladimír Forst, Jiří Opelík a Luboš Merhaut - Lexikon české literatury (1. díl A-G, 1985; 2. díl H-L, 1993; 3. díl M-O, 2000; 4. díl S-Ž; dodatky A-Ř)

2007

Litera za naučnou literaturu: Jaroslav Flegr - Zamrzlá evoluce aneb je to jinak pane Darwin

Kniha roku Lidových novin:

za rok 2015

3.–4. místo: kol. autorů: V obecném zájmu

7. místo: Petr Pithart: Po Devětaosmdesátém

za rok 2014

10. - 15. místo: Jan Čermák: Kalevala

za rok 2013

5. - 8. místo: Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou

za rok 2011

2. místo Martin Hilský Dílo - William Shakespeare

za rok 2010

3. místo Jaroslav Med Literární život ve stínu Mnichova

12. místo Gao Xingjian Hora duše

za rok 2009

2.-3. místo Ivana Klíma Moje šílené století

4.-5. místo Petr Pithart Devětaosmdesátý

10.-15. místo Vladimír Mikeš Božská komedie

Slovník roku

za rok 2016

Kategorii Cena poroty za encyklopedii přírodovědnou vyhráli:
Aleš Dolný, Filip Harabiš a Dan Bárta: Vážky (Insecta: Odonata) České republiky

Kategorii Cena poroty za encyklopedii všeobecnou ovládly tituly z Nakladatelství Academia zcela:

1. Iva Knobloch, Radim Vondráček: Design v českých zemích 1900-2000
Tato publikace se rovněž umístila na 2. místě v hlavní ceně Slovník roku

2. Lubomír Slavíček (ed.): Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů
3. Pavel Šmejkal: Protektorátem po stopách parašutistů

Čestné uznání
Petr Zajíček: Jeskyně České republiky na historických mapách

za rok 2015

Kategorii Cena poroty za encyklopedii přírodovědnou ovládly publikace z Nakladatelství Academia zcela:

1. Jiří Moravec a kol.: Plazi
2. Karel Melka, Martin Šťastný: Encyklopedický přehled jílových a příbuzných minerálů
3. Antonín Kůrka a kol.: Pavouci České republiky

V kategorii Cena poroty za encyklopedii všeobecnou se tituly z Nakladatelství Academia umístily na 2. a 3. místě:

2. Michael Wögerbauer a kol.: V obecném zájmu
3. Martin Kuna a kol.: Archeologický atlas Čech

Cena poroty za encyklopedii - umění a řemesla:

2. Karel Kuča: Dřevěné a polodřevěné kostely, kaple a zvonice České republiky

Cena poroty za překladový slovník:

3. Daniel Adam z Veleslavína: Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus

Čestné uznání

Eva Šormová a kol.: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti

za rok 2014

V kategorii Hlavní cena SLOVNÍK ROKU 2015 se na 2. místě umístila publikace Akademický atlas českých dějin Evy Semotanové, Jiřího Cajthamla (a kol.)

V kategorii Cena poroty za výkladový slovník se na prvních dvou místech umístily publikace z Nakladatelství Academia:

1. Zdeněk Vašků: Hold slunci, dešti, půdě a pluhu
2. Markéta Pravdová, Ivana Svobodová (eds.): Akademická příručka českého jazyka

Kategorii Cena poroty za encyklopedické dílo obecné zcela ovládly tituly z Nakladatelství Academia:

1. Jiří Hrůza: Svět měst
2. Radomír Socha, Alexandr Jegorov: Encyklopedie léčivých hub
3. Alena Fialová: V souřadnicích mnohosti

Kategorie Cena poroty za encyklopedické dílo historické také kompletně patří Nakladatelství Academia:

1. Eva Semotanová, Jiří Cajthaml a kol.: Akademický atlas českých dějin
2. Kateřina Piorecká, Karel Piorecký: Praha avantgardní
3. Michal Přibáň: Česká literární nakladatelství

za rok 2013

V kategorii Hlavní cena SLOVNÍK ROKU 2014 se na 1. místě umístil Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou

Na 2. místě Ceny poroty za encyklopedické dílo se umístil Hmyzí rodiny a státy (Jan Žďárek)

Na 3. místě Ceny poroty za encyklopedické dílo se umístil Kronika zoologického poznávání (Zbyněk Roček)

za rok 2012

V kategorii Hlavní cena SLOVNÍK ROKU 2012 se na 3. místě umístil PŘEHLED HUB STŘEDNÍ EVROPY (Holec, Jan - Bielich, Antonín - Beran, Miroslav; Academia, Praha 2012).

Na 1. místě Ceny poroty za encyklopedické dílo se umístil PŘEHLED HUB STŘEDNÍ EVROPY (Holec, Jan - Bielich, Antonín - Beran, Miroslav; Academia, Praha 2012).

Na 2. místě se umístily dokonce dvě naše knihy: Voráčková, Šárka: ATLAS GEOMETRIE. Geometrie krásná a užitečná. Academia, Praha 2012 a Dejmek, Jindřich – Němeček, Jan – Michálek, Slavomír: DIPLOMACIE ČESKOSLOVENSKA. Díl I. Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie (1918-1992). Academia, Praha 2012.

A na 3. také: Waldhauser, Jiří: KELTSKÉ ČECHY. Academia, Praha 2012 a Vlček, Pavel a kol.: UMĚLECKÉ PAMÁTKY PRAHY. VELKÁ PRAHA, A- L. Academia, Praha 2012.

V kategorii Ceny poroty za výkladový slovník získala 2. místo kniha UČEBNICE KLASICKÉ ŘEČTINY, Horáček, Filip - Chlup, Radek a 3. místo kniha Janoušek, Pavel a kol.: PŘEHLEDNÉ DĚJINY ČESKÉ LITERATURY 1945-1989. Academia, Praha 2012.

Kniha KELTSKÉ ČECHY navíc získala Čestné uznání poroty.

Více k soutěži a jejím výsledkům najdete zde: http://www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=3614.

za rok 2011

Cena poroty za výkladový slovník:

3. místo - Mleziva, Štěpán: Retrospektivní přehled územních jednotek a územních celků od roku 1850 do současnosti. 

a Knapová, Miloslava: Jak se bude Vaše dítě jmenovat?

Cena poroty za encyklopedické dílo:

3. místo - Just, Vladimír: Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech.

a Papoušek, Vlad.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905-1923.

za rok 2010

Cena poroty za encyklopedické dílo:

Zádrapa, Lukáš – Pejčochová, Michaela: Čínské písmo

3. místo Płażewski, Jerzy: Dějiny filmu

za rok 2009

Cena poroty za encyklopedické dílo:
Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989 (díl I.-1945-1948, díl II.-1948-1958, díl III. - 1958-1969, díl IV. – 1969-1989)

Cena poroty za biografický slovník:
Merhaut, Luboš a kol.: Lexikon české literatury (1. díl A-G, 1985; 2. díl H-L, 1993; 3. díl M-O, 2000; 4. díl S-Ž; dodatky A-Ř)

za rok 2008

2. místo: Jan Balhar a kol: Český jazykový atlas 1. - 5. díl
Cena poroty za výkladový slovník

3. místo: Vladimír Bystrov: Průvodce říší zla
Cena poroty za biografický slovník

Slovník 15 let : F.Čermák a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky

za rok 2007

Cena poroty za biografický slovník (3. místo):
Jitka Ludvová (ed.): Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století.

za rok 2006

SLOVNÍK ROKU 2006:
Naďa Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení.

Cena poroty za výkladový slovník:
Jiří Kraus a kol.: Nový akademický slovník cizích slov A-Ž

za rok 2005

Cena poroty za encyklopedické a výkladové dílo (2. místo):
Kolektiv autorů pod vedením Olgy Martincové: Nová slova v češtině – Slovník neologismů 2

Cena poroty za biografický slovník:
Pavel Vlček (ed.) a kol.: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách

Cena Josefa Hlávky

za rok 2016

Společenské vědy - Martin Mádl, Radka Heisslerová, Michaela Loudová Šeferisová a Štěpán Vácha: Benediktini

za rok 2015

Společenské vědy - Michael Wögerbauer, Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček a kol.: - V obecném zájmu

za rok 2014

Vědy o živé přírodě - Radomír Socha, Alexandr Jegorov - Encyklopedie léčivých hub

Společenské vědy - Eva Semotanová, Jiří Cajthaml a kol. - Akademický atlas českých dějin

za rok 2013

Vědy o živé přírodě - J. Žďárek - Hmyzí rodiny a státy

Společenské vědy - Magda Veselská - Archa paměti

za rok 2012

Vědy o živé přírodě - J. Holec, A. Bielich, M. Beran - Přehled hub střední Evropy

Vědy o neživé přírodě - Š. Voráčová a kol. - Atlas geometrie

Více k Ceně: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/231638-ceny-josefa-hlavky-za-lucemburky-nebo-prehled-hub/

za rok 2010

Vědy o neživé přírodě - I. Pelant, J. Valenta - Luminiscenční spektroskopie II. 

Výroční cena Nadace Český literární fond - J. štěpánková a kol. - Květena 8

za rok 2009

Vědy o neživé přírodě - M. Křížek, L. Sommer, A. Šolcová - Kouzlo čísel

Vědy o živé přírodě - V. Smrčka, V. Kuželka, C. Povýšil - Atlas chorob na kostních preparátech

za rok 2008

Společenské vědy - Pavel Janoušek a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989 (díl I.-1945-1948, díl II.-1948-1958, díl III. - 1958-1969, díl IV. – 1969-1989)

za rok 2007

Vědy o neživé přírodě - Daniela Řezáčová a kol.: Fyzika oblaků a srážek

Cena F. X. Šaldy

2007
Jindřich Černý: Osudy českého divadla po druhé světové válce

2005
Jarmila Vacková: Van Eyck

Ceny Miroslava Ivanova:

za rok 2016

Hlavní cena pro autora do 39 let: Petr Koura za knihu Swingaři a potápky v protektorátní noci

Ocenění získali také:
Petr Roubal za knihu Československé spartakiády
Miroslav Bárta za knihu Příběh civilizace
Jiří Pernes za knihu Zprávy z Prahy 1953

za rok 2015

Hlavní cena pro autora do 39 let: Štěpán Filípek za knihu Karel Horký - rytíř ulice

Zvláštní cena: Jiří Padevět za knihu Krvavé finále

Ocenění získali také Prokop Tomek za knihu Československá redakce Radio Free Europe a Tomáš Jiránek za knihu Šéf štábu Obrany národa

za rok 2014

Hlavní cena pro autora do 39 let: Petra Vokáčová za knihu Příběhy o hrdé pokoře

Prémie za literaturu faktu za poslední tři roky:
Jiří Hrůza – Svět měst
Zdeněk Šimeček, Jiří Trávníček: Knihy kupovati...

Čestné uznání pro Nakladatelství Academia za dlouholeté vydávání literatury faktu

Nejkrásnější české knihy

2005
Vědecká a odborná literatura ( 3. místo):
Rostislav Švácha, Marie Platovská: Dějiny českého výtvarného umění V, 1939 - 1958

Anketa 2x7 publikací a map
(uděluje Asociace publicistů a novinářů cestovního ruchu)

2016
V kategorii Průvodci získala 2. místo publikace Pavla Šmejkala Protektorátem po stopách parašitustů

2015
V kategorii Průvodci získala 1. místo publikace Karla Kuči Zděné zvonice České republiky

2014
V kategorii Průvodci získala 1. místo publikace Petra Liebschera a Jana Rendeka Rybníky České republiky

Cena za epos

2015
Finská Společnost pro Kalevalu (Kalevalaseura) udělila Cenu za epos prof. Janu Čermákovi za knihu Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické perspektivě.

Český bestseller

2014
Markéta Pravdová, Ivana Svobodová (eds.): Akademická příručka českého jazyka - vítěz kategorie Odborná a populárně naučná literatura
Soutěže

Aktuality a kalendář akcí

Cena Josefa Hlávky pro Benediktiny

Cenu Josefa Hlávky za nejlepší dílo v oblasti společenských věd převzali 26. června Martin Mádl, Radka Heisslerová, Michaela Loudová Šeferisová a Štěpán Vácha za publikaci Benediktini. Gratulujeme!

 

Archiv aktualit   Kalendář akcí

Nejprodávanější knihy

  1. Tekuté časy
  2. Věda života
  3. Budoucnost státu?
  4. Anthropoid
  5. Dotek Anthropoidu
  6. Tři králové
  7. Ty jo, to seš dobrá!
  8. Ztracené vesnice, opuštění lidé...
  9. Stýskání zažehnáno
  10. Milí pokusní králíci

Pohodlný nákup v e-shopu www.academiaknihy.cz

Odebírat novinky


  

Knihkupectví

Knihkupectví Academia Brno

Knihkupectví Academia Praha

Knihkupectví Academia Brno

Kulturně-literární centrum Academia Ostrava 1

Internetové knihkupectví

Internetové knihkupectví s elektronickými knihami

Partneři a slevy

Stránky věnované našim autorům
Ivan Klíma, Ivan Kraus