RSS Kanaly Facebook Academia Twitter Academia Google Plus Academia

Zygmunt Bauman

O autorovi

Narozen 19. listopadu 1925 v Poznani v židovské rodině, od roku 1971 žije ve Velké Británii. Je sociologem, ve svém díle se zabývá hlavně tematikou holocaustu a postmoderny.

Po okupaci Polska během druhé světové války uprchl do Sovětského svazu, kde později sloužil v První armádě polského vojska, která byla pod kontrolou Sovětů. V letech 1945-1953 působil ve vojenských oddílech tzv. Jednotek vnitřní bezpečnosti (zkratka KBW), které byly určeny k odhalování a potírání antikomunistických, ukrajinských a německých podzemních hnutí. V roce 1950 byl za tuto činnost vyznamenán polským Válečným křížem.

Nejprve studoval sociologii, která však byla prohlášena za buržoazní obor a zrušena. Přešel tedy studovat filosofii. Od ukončení studií až do roku 1968 byl zaměstnán na varšavské univerzitě. V tomto roce kvůli sílícímu politickému tlaku a antisemitské kampani vystoupil z polské Komunistické strany a odešel do emigrace. Nejprve působil na univerzitě v Tel Avivu a později v Leedsu v Anglii. Od této doby také publikuje své práce v angličtině. Od konce 90. let ovlivňuje Bauman svými názory antiglobalizační hnutí.

Jeho manželkou je spisovatelka Janina Bauman, mají spolu dceru, malířku, Lydii Bauman.

Knihy:

 • Sociologie na každý den, 1964
 • Freedom (Svoboda), 1968
 • Modernity and the holokaust (Modernita a holokaust), 1989
 • Paradoxes of Assimilation (Paradoxy asimilace), 1990
 • Thinking Sociologically. An Introduction for everyone (Myslet sociologicky. Úvod pro každého), 1990
 • Intimations of Postmodernity (Náznaky postmoderny), 1992
 • Liquid Modernity, 2000 (vyšlo v roce 2008 v Academii pod názvem Tekuté časy)
 • Community. Seeking Safety in a Insecure World, 2002 (Společnost. Hledání jistoty v nejistém světě)
 • City of tears, City of hopes, 2003 (Město slz, město nadějí)

Tekuté časy

Zygmunt Bauman
Edice 21. století

Objevná pojednání Zygmunta Baumana o tekuté modernitě proměnila naše uvažování o současném světě. V této rozsahem nevelké knize autor zkoumá zdroje endemické nejistoty, která utváří naše životy dnes, a zároveň čtenáři předkládá stručný a přístupný úvod do svého velmi originálního náhledu na život v naší „tekuté“ moderní době, který ve větším rozsahu propracoval již ve svých předchozích knihách.

Tekuté časy

Tohle není deník

Zygmunt Bauman
Edice 21. století

Datované postřehy a aktuální úvahy jednoho z nejvnímavějších sociálních myslitelů dneška zaznamenané od podzimu r 2010 do jara 2011 nejsou ani tak osobní reflexí, ale spíše pokusem o zachycení příznaků naší doby v jejich pohybu – možná v době, kdy jsou teprve sotva patrné, ale rozhodně před tím, než dozrají v nějakou běžnou, až příliš důvěrně známou formu, která je tak banální, že už jí ani nevěnujeme pozornost. Některé se nám nadlouho usadí v každodenním životě, jiné se rozplynou a vytratí dřív, než si jich stačíme všimnout, zaznamenat je a blíže prozkoumat: v našem rychlém, proměnlivém a kaleidoskopickém světě můžeme jen sotva předvídat, kam zamíří, a předem odhadnout, které z nich nabydou na objemu a na významu a které od začátku nemají naději na úspěch.

Přeložila Zuzana Gabajová

Tohle není deník

Tekutá láska

Zygmunt Bauman
Edice 21. století

Hlavní postavou této knihy je člověk naší „tekuté moderní“ doby – člověk bez pout, bez pevných a trvalých vazeb, které by mu daly možnost přestat opakovaně usilovat o sebedefinování a sebeprosazení. Tento člověk, obyvatel tekuté moderní společnosti, navazuje vztahy takřka na potkání. Nikdo mu ale nedokáže zaručit, že tato pouta vydrží. Navíc má potřebu vázat se volně, aby se zase, změní-li se okolnosti, mohl co nejrychleji a nejsnáze odvázat – což se v tekuté moderní společnosti bude dít zas a znovu.

Zvláštní křehkost lidských pout, pocit nejistoty, kterou tato nestálost vyvolává, a rozporuplná touha navazovat stále nové vztahy, ale raději nikterak pevné, jsou hlavními tématy této významné nové knihy Zygmunta Baumana, jednoho z nejoriginálnějších a nejvlivnějších sociologů dneška. Zaujme nejen studenty a badatele v oboru sociologie a společenských a humanitních věd obecně, ale osloví každého, kdo se zajímá o proměnlivou povahu lidských vztahů. Přeložila Zuzana Gabajová.

Tekutá láska

Umění života

Zygmunt Bauman
Edice 21. století

Nová kniha Zygmunta Baumana – jednoho z nejpůvodnějších a nejvlivnějších sociologů dneška – není katalog umění života ani návod, jak si ho osvojit: za konstrukci životního plánu, za způsob, jakým je život veden, i za jeho výsledek je zodpovědný výhradně a pouze jedinec. Je to znamenitý popis podmínek, za nichž si vybíráme své životní plány, překážek, jež tento výběr mohou omezovat, a vzájemné souhry plánů, náhod a povahy, které ovlivňují jejich realizaci. V neposlední řadě to je také studie způsobů, jimiž naše společnost – tekutá moderní, individualizovaná společnost konzumentů – ovlivňuje (ale neurčuje) způsob, jakým si budujeme a komentujeme své životní cesty.

Umění života

Tekuté časy

Zygmunt Bauman
Edice 21. století

Objevná pojednání Zygmunta Baumana o tekuté modernitě proměnila naše uvažování o současném světě. V této rozsahem nevelké knize autor zkoumá zdroje endemické nejistoty, která utváří naše životy dnes, a zároveň čtenáři předkládá stručný a přístupný úvod do svého velmi originálního náhledu na život v naší „tekuté“ moderní době, který ve větším rozsahu propracoval již ve svých předchozích knihách.

Tekuté časy

« Zpět na autory
Soutěže

Aktuality a kalendář akcí

Cena Josefa Hlávky pro Benediktiny

Cenu Josefa Hlávky za nejlepší dílo v oblasti společenských věd převzali 26. června Martin Mádl, Radka Heisslerová, Michaela Loudová Šeferisová a Štěpán Vácha za publikaci Benediktini. Gratulujeme!

 

Archiv aktualit   Kalendář akcí

Nejprodávanější knihy

 1. Tekuté časy
 2. Věda života
 3. Budoucnost státu?
 4. Anthropoid
 5. Dotek Anthropoidu
 6. Tři králové
 7. Ty jo, to seš dobrá!
 8. Ztracené vesnice, opuštění lidé...
 9. Stýskání zažehnáno
 10. Milí pokusní králíci

Pohodlný nákup v e-shopu www.academiaknihy.cz

Odebírat novinky


  

Knihkupectví

Knihkupectví Academia Brno

Knihkupectví Academia Praha

Knihkupectví Academia Brno

Kulturně-literární centrum Academia Ostrava 1

Internetové knihkupectví

Internetové knihkupectví s elektronickými knihami

Partneři a slevy

Stránky věnované našim autorům
Ivan Klíma, Ivan Kraus