RSS Kanaly Facebook Academia Twitter Academia Google Plus Academia

Tomáš Černušák

O autorovi

PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D., (1972) je vědeckým pracovníkem Historického ústavu Akademie věd ČR a archivářem Moravského zemského archivu v Brně. Specializuje se na problematiku papežské diplomacie a církevní dějiny raného novověku.

Epistulae et acta Antonii Caetani 1607-1611.

Tomáš Černušák
Edice Mimo - humanitní vědy

Jedním z prioritních úkolů Českého historického ústavu v Římě, který je součástí dlouhodobého mezinárodního projektu, je příprava edic zpráv papežských diplomatů – nunciů u císařského dvora v Praze a ve Vídni z let 15921628. Jedním z nunciů, kteří byli činní u dvora císaře Rudolfa II., byl Antonio Caetani. V Praze působil v letech 16071611. Poslední svazek jeho korespondence s papežským stolcem v Římě pokrývá období od července 1609 do února 1611. Jedná se o důležitý pramen pro pochopení evropských i českých událostí té doby, jako byla krize ve vévodství Jülich-Kleve, nástupnictví po Rudolfu II., náboženská situace v Čechách po vydání Majestátu nebo formování neblaze proslulého pasovského vojska. Edice je vydána v původním italském znění s kritickým vědeckým aparátem v němčině.

Epistulae et acta Antonii Caetani 1607-1611.

Papežství a české země v tisíciletých dějinách

Tomáš Černušák (ed.)
Edice Historie

Kniha představuje odborným, ale přitom čtenářsky přístupným způsobem historický vývoj vztahů mezi českými zeměmi a papežstvím, a to v rozsáhlém období od raného středověku až do počátku 21. století. S ohledem na státoprávní, náboženský a teritoriální vývoj obou stran sleduje základní směry a proměny vzájemných vztahů; kromě relací politických a náboženských si všímá i vazeb personálních a kulturních. Autoři, přední historici, kteří se tematikou systematicky zabývají a řada z nich patří k pravidelným stipendistům Českého historického ústavu v Římě, využívají starších i zcela nových výsledků archivních výzkumů české i zahraniční historické vědy. Textovou část knihy doplňuje kritický poznámkový aparát, výběrová bibliografie, seznam zkratek, jmenný rejstřík a obrazová příloha.

Papežství a české země v tisíciletých dějinách

« Zpět na autory
Soutěže

Aktuality a kalendář akcí

Cena Josefa Hlávky pro Benediktiny

Cenu Josefa Hlávky za nejlepší dílo v oblasti společenských věd převzali 26. června Martin Mádl, Radka Heisslerová, Michaela Loudová Šeferisová a Štěpán Vácha za publikaci Benediktini. Gratulujeme!

 

Archiv aktualit   Kalendář akcí

Nejprodávanější knihy

  1. Tekuté časy
  2. Věda života
  3. Budoucnost státu?
  4. Anthropoid
  5. Dotek Anthropoidu
  6. Tři králové
  7. Ty jo, to seš dobrá!
  8. Ztracené vesnice, opuštění lidé...
  9. Stýskání zažehnáno
  10. Milí pokusní králíci

Pohodlný nákup v e-shopu www.academiaknihy.cz

Odebírat novinky


  

Knihkupectví

Knihkupectví Academia Brno

Knihkupectví Academia Praha

Knihkupectví Academia Brno

Kulturně-literární centrum Academia Ostrava 1

Internetové knihkupectví

Internetové knihkupectví s elektronickými knihami

Partneři a slevy

Stránky věnované našim autorům
Ivan Klíma, Ivan Kraus