RSS Kanaly Facebook Academia Twitter Academia Google Plus Academia

Josef Koutecký

O autorovi

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

absolvent Lékařské fakulty (LF) UK, významný lékař a chirurg, ale především zakladatel dětské onkologie v Československu. Od roku 1955 působil po dvě léta v léčebně pro děti postižené obrnou v Janských Lázních. Poté nastoupil jako sekundář na Kliniku dětské chirurgie Fakulty dětského lékařství (dnes 2. LF) UK a Fakultní nemocnice v Motole (FNM). Od roku 1974 pracoval jako vedoucí stanice dětské onkologie a o čtyři roky později se stal primářem onkologického oddělení FNM. Po pěti letech (1983) jmenován přednostou Kliniky dětské onkologie 2. LF UK a FNM. Titul profesora získal v roce 1987.
Děkanem 2. FL UK od roku 1990. Několikrát vyznamenán, například medailí Za zásluhy, Cenou Josefa Hlávky nebo  Čestnou medailí Akademie věd ČR. Mimo jiné Koutecký zastává funkci předsedy České onkologické společnosti. Také je zakládajícím členem Učené společnosti, dále zasedá v Radě Národního divadla a Nadaci Národní galerie v Praze.

V listopadu 2009 získal ocenění Česká hlava 2009.

 

O edici Paměť s Josefem Kouteckým

Na počátku letošního roku vydalo nakladatelství Academia v rámci své ediční řady Paměť pozoruhodnou profesní biografii a historii české dětské onkologie s příznačným názvem Život mezi beznadějí a úspěchem, jejímž autorem je prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Kdy a jak vznikla myšlenka, že vydáte knihu v edici Paměť?
Historie vzniku knihy je klikatá. Bývalý ředitel nakladatelství Academia slyšel při různých příležitostech několik mých nemedicínských proslovu. Zřejmě ho zaujala moje čeština a vyzval mě, abych napsal, jak současnou češtinu vnímám. Při mém vztahu k českému jazyku to pro mne – amatéra (tedy milovníka) byla lákavá nabídka. Přijal jsem ji a usoudil, že nejvhodnější formou bude soubor esejů, ovšem nejen současnou češtinu kritizujících, ale také ukazujících krásu a bohatost naší řeči. O vydání knížky s pracovním názvem Čeština vábná a nevábná jsme sepsali  smlouvu. S chutí jsem začal psát. Po nějakém čase jsem však byl redakcí požádán o změnu tématu, které by vyhovovalo záměrům edičního plánu, a bylo mi navrženo,  abych napsal knihu do edice Paměť. Napsat historii české dětské onkologie mě do té doby nenapadlo, ale námět mě zaujal. Bláhově jsem se domníval, že to pro mne bude snadné – obor jsem v naší republice založil a po desetiletí řídil a rozvíjel. Velice jsem se mýlil. Nemedicínských knih jsem do té doby napsal a vydal už několik, ale přiznávám, že právě tato kniha mi dala zabrat. Kdyby to bylo možné, určitě bych ji přepracoval. Ovšem – dvě třetiny už hotových esejů Češtiny vábné a nevábné zatím odpočívají v zásuvce mého psacího stolu a čekají. Nezapomínám na ne a rozhodne je dopíšu.


Jak se Vám zamlouvá nápad vydávat edici Paměť a zaměřit se v ní na současné osobnosti vědy a kultury?
Edici Paměť považuji za vynikající z mnoha důvodů. Ctím historii (svazky vydávané v edici se stávají její součástí), ctím tradici (každá z publikací ji spoluvytváří) a ctím osobnosti (na ty bychom měli být hrdí). Edice upozorňuje veřejnost na skutečné osobnosti a připomíná, že elitou národa a jeho celebritami jsou jiní než mnozí z těch, kteří jsou v současnosti tak zneužívaným
pojmem označováni, aniž jimi jsou. Okrajově připomínám, že v otázce užitá formulace „současné osobnosti vědy a kultury“ je poněkud zavádějící. Věda je přece součástí kultury, a proto není vhodné je od sebe oddělovat.

Která kniha z edice Vás nejvíce oslovila a proč?
Hodnotit předponou nej- cokoli, co nelze zvážit a změřit, je obtížné. Právě tak knihy této edice. Nečetl jsem všechny, ale dovoluji si s uvedenou úvahou uvést tři. Především vzpomínky prof. Otty Wichterleho. Byl po mém soudu naším nejvýznamnějším vědcem 2. poloviny 20. stol.a dokázal, že i v obtížných podmínkách minulého režimu zvítězil duch nad hmotou. Druhou knihou je Laboratorní deník prof. Rudolfa Zahradníka. Je mi blízká z podobných důvodů, které ještě umocňuje moje přátelství s autorem. Třetí publikací, která mě potěšila, je druhý svazek Učenců očima kolegů, žáků a následovníků sestavený prof. I. Hlaváčkem a dr. J. Jedinákovou. Je přínosným dokumentem historie různých vědních oboru. Mnoho z uvedených skutečností by bez zaznamenaných svědectví navždy zmizelo.

Je nějaký autor, jehož paměti jsme v edici dosud nevydali, ale jehož vzpomínky byste si rád přečetl?
Takových je víc – z vědců např. endokrinolog prof. Vratislav Schreiber, virolog prof. Vladimír Vonka, imunolog prof. Ctirad John, historik prof. František Šmahel, kunsthistorik prof. František Dvořák. Snadno bych vybral další. Z oblasti umění houslisté Josef Suk a Václav Hudeček, klavírista Ivan Moravec, dirigent Jiří Bělohlávek (a zemřelý dirigent Václav Neumann), pěvkyně Gabriela Beňačková a Sona Červená a pěvci Ivan Kusnjer a Luděk Véle. Dále grafik Oldřich Kulhánek a malíř a grafik Jiří Anderle. Z herců Josef Somr a Viktor Preiss. Ze sféry podnikatelské nemůže být vhodnější osobností nikdo jiný než ing. Jiří Michal, generální ředitel Zentivy. Napadá mě mnoho dalších osobností, které se ve své skromnosti ztrácejí ve vědomí veřejnosti.


Vaše kniha Život mezi beznadějí a úspěchem popisuje půlstoletý boj s nádorovými onemocněními dětí. Jak jste dokázal věnovat se tak dlouho psychicky velmi náročné práci?
Odpověď na tak nesnadnou otázku by vydala na samostatnou knížku. Omezím ji jen na několik zásad, kterými jsem se vždy řídil, a na několik okolností, bez kterých bych opravdu velkou psychickou zátěž nezvládl v míře, kterou jsem si předsevzal. Život je pro mne nejvyšší kriterion. Podřizuji mu v celém jeho úhrnu své počínání. Respektuji jedinečnost každého člověka. Stejně tak vnímám jednotu těla a duše každého jedince. Mám absolutní víru v obor, v jeho smysl a poslání. Hájím pravdu – odbornou, ale i obecnou, za všech okolností. Jsem oddaný nemocným dětem a jejich rodičům. Mají právo dostat všechno, co znalosti a technické možnosti v dané době skýtají. Získal jsem sílu vzchopit se po pádu (léčebném neúspěchu) a usilovat znovu, často s ještě větším zanícením. Hledám a nacházím vnitrní harmonii, bez které bych nedosáhl harmonie vnější. Posilují mě dosažené výsledky (ze 3 % vyléčených dětí v r. 1964 na 80 % v r. 2008). Těším se kontakty s vyléčenými pacienty. Raduji se z uznání kdysi zpochybňovaného oboru odborníky i veřejností. Celoživotní jistotou a oporou mi jsou láska a pochopení mé ženy a mých dětí. Dobře vím, jak často jsem je kvůli své práci šidil. Zastávám zásadu, že „člověk musí dávat a pokud dává, má právo brát“. Dostalo se mi požehnání vnímat všechny krásy světa – přírodu i umění. Jsem křesťanem, dodržuji desatero. Přináší mi, nejen v odborném životě, klid mysli, sílu a někdy tak potřebný
nadhled.

Děkujeme Vám za rozhovor.

Květa Zemanová

LXXVIII Živa 5/2009

Život mezi beznadějí a úspěchem

Josef Koutecký
Edice Paměť

Jen málokomu se podařilo založit a institucionalizovat ve vlastní zemi nový, do té doby neexistující obor. Profesorovi Josefu Kouteckému se to v tehdejším Československu podařilo. Kniha je jednak jeho profesní biografií, jednak záznamem o historii české dětské onkologie. Prožít téměř půlstoletí mezi dětmi se zhoubnými nádory, zpočátku vesměs umírajícími, a mezi jejich nešťastnými rodiči, vyžadovalo nejen odvahu a odbornost, ale také mimořádnou vyrovnanost psychickou a emocionální.

Život mezi beznadějí a úspěchem

« Zpět na autory
Soutěže

Aktuality a kalendář akcí

Cena Josefa Hlávky pro Benediktiny

Cenu Josefa Hlávky za nejlepší dílo v oblasti společenských věd převzali 26. června Martin Mádl, Radka Heisslerová, Michaela Loudová Šeferisová a Štěpán Vácha za publikaci Benediktini. Gratulujeme!

 

Archiv aktualit   Kalendář akcí

Nejprodávanější knihy

  1. Tekuté časy
  2. Věda života
  3. Budoucnost státu?
  4. Anthropoid
  5. Dotek Anthropoidu
  6. Tři králové
  7. Ty jo, to seš dobrá!
  8. Ztracené vesnice, opuštění lidé...
  9. Stýskání zažehnáno
  10. Milí pokusní králíci

Pohodlný nákup v e-shopu www.academiaknihy.cz

Odebírat novinky


  

Knihkupectví

Knihkupectví Academia Brno

Knihkupectví Academia Praha

Knihkupectví Academia Brno

Kulturně-literární centrum Academia Ostrava 1

Internetové knihkupectví

Internetové knihkupectví s elektronickými knihami

Partneři a slevy

Stránky věnované našim autorům
Ivan Klíma, Ivan Kraus