RSS Kanaly Facebook Academia Twitter Academia Google Plus Academia

Ivo Kraus

O autorovi

Prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc.


Základní životopisné údaje:
Narozen 29.1.1936 v Náchodě, maturita na gymnáziu v Nové Pace (1954), studium fyziky na MFF UK (1954 - 1959), vysokoškolský pedagog - fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (1959 – dosud).
Akademické a vědecké hodnosti:
RNDr. (MFF UK, 1966), CSc.- fyzikálně-matematické vědy (FJFI ČVUT, 1967), docent experimentální fyziky (FJFI ČVUT, 1973), DrSc.- fyzikálně-matematické vědy (ČVUT, 1989), profesor pro obor fyzika kondenzovaných látek (ČVUT, 1991), FEng. (Inženýrská akademie České republiky, 1996), dr.h.c. (Siberian State Aerospace University in Krasnoyarsk, 2000).
Odborné zaměření:
Fyzika pevných látek, krystalografie a rentgenografie.
Publicistika:
Původní vědecké práce v časopisech a sbornících z domácích i zahraničních konferencí, vědecké monografie, samostatné kapitoly v českých i zahraničních odborných příručkách, vysokoškolské učebnice a učební texty (v ČR i zahraničí), články popularizující fyzikální objevy, knihy esejů zaměřených na historii přírodních věd a techniky.
Členství v profesních organizacích, vědeckých akademiích a redakčních radách:
Jednota českých matematiků a fyziků, Krystalografická společnost, Společnost pro dějiny věd a techniky, Inženýrská akademie České republiky, Syndikát novinářů ČR,   Russian Academy of Engineering, Saint Petersburg's Academy of Sciences for Strength Materials, International Academy of Theory of Sciences, International Higher Education Academy of Sciences, International Federation of Journalists; redakční rady časopisů Dějiny věd a techniky, Pražská technika, Rozhledy matematicko-fyzikální.
Medaile a ocenění:
Čestná medaile V. Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy (AV ČR 2005). Felberova medaile ČVUT I. stupně (2006), Medaile FJFI I. stupně (1986), Čestný člen Krystalografické společnosti (2006), Čestné uznání za rozvoj filatelie (SČF 2004), Medaile B. Bolzana (Společnost pro dějiny věd a techniky 2005).

Fyzika za první republiky

Ivo Kraus, Štefan Zajac
Edice První republika

Ještě v druhé polovině 19. století byl vývoj naší fyziky vázán na pražskou univerzitu a polytechniku. Po vzniku Československa byly v Brně a Bratislavě založeny univerzity, výchova matematiků a fyziků přešla z filozofických fakult na přírodovědecké a vznikly první mimouniverzitní instituce, např. Radiologický ústav nebo Fyzikální výzkum Škodových závodů. K novým oborům přibyly i další moderní disciplíny ‒ atomová a jaderná fyzika, rentgenová strukturní analýza a spektroskopie. První část této knihy popisuje fyzikální výzkum mezi dvěma světovými válkami a v biografických heslech seznamuje čtenáře se 70 českými, slovenskými a německými fyziky, kteří u nás v této době působili. Druhá část obsahuje přehled úspěchů dosažených ve fyzice na českých a německých vysokých školách před rokem 1918.

Fyzika za první republiky

Století fyzikálních objevů

Ivo Kraus
Edice Galileo

Zajímá vás, jaký měly fyzikální objevy dvacátého století vliv na rozvoj technických oborů, na pokrok v tradičních přírodních vědách i vědách hybridních, na rozmach lékařské diagnostiky či na náš dnešní každodenní život? Tyto otázky a mnohé další zodpoví kniha Století fyzikálních objevů, navazující na autorovy monografie Od Thaléta k Newtonovi Fyzikové ve službách průmyslové revoluce. Kniha nabídne jak chronologický přehled fyzikálních objevů, tak osudy a díla přírodovědců, kteří se nejvíce zasloužili o vědecko-technický

pokrok.

Století fyzikálních objevů

Fyzikové ve službách průmyslové revoluce

Ivo Kraus
Edice Galileo

Kniha je souborem 56 medailonů osobností exaktních věd, díky nimž došlo v Evropě od poloviny 18. do konce 19. století k převratným změnám v nejrůznějších oblastech průmyslu. Čtenář se dozví, jakou měli hrdinové jednotlivých příběhů národnost, rodinné zázemí, kde získali vzdělání a za co jim vděčíme. V roce 1922 Albert Einstein napsal: „Vědeckým poznatkům se dá jistě porozumět i bez znalosti individuálního vývoje těch, kdo je odhalili. Jednotlivé kroky však při takovém objektivním vylíčení vypadají jako náhodné. Pochopení, jak byly možné, ba nutné, získá člověk teprve sledováním duševního vývoje jednotlivců, kteří měli na vývoji vědy rozhodující účast.“ To je také jedním z důvodů, proč tato kniha vznikla. Druhým je hledání odpovědi na otázku, jakou úlohu v tomto období sehrála fyzika, nebo naopak, jak průmysl prospěl fyzice.

Fyzikové ve službách průmyslové revoluce

Fyzika od Tháleta k Newtonovi

Ivo Kraus
Edice Galileo

I fyzika, které vděčíme za technické vymoženosti současného světa, měla své dětství; souvislosti mezi přírodními úkazy se snažili vysvětlit bez pomoci nadpřirozených sil už antičtí filozofové. A když za „temného středověku“ dospívala, dohlíželi na ni muslimský matematik a optik Alhazen s lékařem Avicennou a veleučení křesťané Albert Veliký, Roger Bacon a Mikuláš Kusánský. Teprve v renezanci dosáhla zralosti a jako teoretická filozofie přírody se do jisté míry osamostatnila. Na jejím rozvoji se podílely takové osobnosti, jako byl Johannes Kepler, Galileo Galilei nebo Isaac Newton, které uspořádaly velké množství poznatků do ucelené a vnitřně nerozporné soustavy principů a teorií, jimiž se řídilo veškeré fyzikální dění. Newtonovy pohybové zákony na dlouhé roky ovládly tehdejší filozofický obraz světa, až po roce 1900 byly nahrazeny pohledem kvantověfyzikálním.

Od zrození evropské vědy v antickém Řecku do roku 1643, kdy Bůh řekl „Budiž Newton“, uplynulo dvacet pět století. Že vývoj fyziky během této doby je vlastně pestrou mozaikou životních osudů lidí, kteří se o odhalení tajemství přírody zasloužili, se mohou přesvědčit čtenáři této knížky.

Fyzika od Tháleta k Newtonovi

« Zpět na autory
Soutěže

Aktuality a kalendář akcí

Cena Josefa Hlávky pro Benediktiny

Cenu Josefa Hlávky za nejlepší dílo v oblasti společenských věd převzali 26. června Martin Mádl, Radka Heisslerová, Michaela Loudová Šeferisová a Štěpán Vácha za publikaci Benediktini. Gratulujeme!

 

Archiv aktualit   Kalendář akcí

Nejprodávanější knihy

  1. Tekuté časy
  2. Věda života
  3. Budoucnost státu?
  4. Anthropoid
  5. Dotek Anthropoidu
  6. Tři králové
  7. Ty jo, to seš dobrá!
  8. Ztracené vesnice, opuštění lidé...
  9. Stýskání zažehnáno
  10. Milí pokusní králíci

Pohodlný nákup v e-shopu www.academiaknihy.cz

Odebírat novinky


  

Knihkupectví

Knihkupectví Academia Brno

Knihkupectví Academia Praha

Knihkupectví Academia Brno

Kulturně-literární centrum Academia Ostrava 1

Internetové knihkupectví

Internetové knihkupectví s elektronickými knihami

Partneři a slevy

Stránky věnované našim autorům
Ivan Klíma, Ivan Kraus